Praktyka Lekarza Rodzinnego NZOZ ul.Szpitalna 6 Puszczykowo

HOME LEKARZE USŁUGI KONTAKT
W przypadku nieobecności lekarza lub urlopu zastępstwo będzie pełnił inny lekarz w tej przychodni.
Informacje o warunkach
udzielania porad i teleporad
 Każdemu pacjentowi, który wyrazi chęć kontaktu osobistego z lekarzem w czasie teleporady zostanie wyznaczona godzina przyjęcia tego samego dnia (wyjątkiem jest wizyta dla celów administracyjnych- może być udzielona w innym uzgodnionym terminie)
Teleporada zostanie udzielona od razu po połączeniu z lekarzem lub zostanie uzgodniona
z pacjentem godzina teleporady.
W sytuacji braku kontaktu z pacjentem, lekarz udzielający teleporady będzie próbował 3 razy
w odstępach nie krótszych niż 5 min skontaktować się z chorym.
W poradni wystawiane są e-recepty, których kody są wysyłane automatycznie na podany nr telefonu komórkowego. Można też telefonicznie odebrać nr kodu w rejestracji. Skierowanie na wyroby medyczne- kod przekazany jest automatycznie na wskazany nr telefonu komórkowego lub może być przekazany telefonicznie przez rejestrację. Skierowanie do badań diagnostycznych i poradni specjalistycznych odbiera się w formie papierowej.
Zakres usług: 
 • Świadczenia w zakresie medycyny
   rodzinnej w ramach umowy  NFZ
 • Medycyna pracy
 • Badania sanitarno - epidemiologiczne
 • Szczepienia
 • Wizyty domowe
 • ​Zabiegi pielęgniarskie
 • Punkt pobrań - Labolatorium
 • Teleporady

Zakres badań USG dla dzieci i dorosłych:
 • Ślinianek oraz Tarczycy
 • Węzłów chłonnych szyjnych, pachowych, pachwinowych, jamy brzusznej
 • Płynu w opucnej i zmian płucnych oraz górnego śródpiersia
 • Jamy brzusznej
 • Miednicy małej
 • Tkanek miękkich (z wyłączeniem sutków)
 • Wybrane badania naczyniowe
Skargi i wnioski można zgłaszać u Rzecznika
 Praw Pacjenta NFZ pod numerem bezpłatnej infolinii 800 190 590 lub 22 532 82 50

Lekarze emeryci wchodzą do gabinetu poza kolejnością.
   W stanach zagrożenia zdrowia i życia
  pomocy udziela:
 • Pogotowie Ratunkowe Poznań
  nagłe zachorowania 61 866 00 66
 • Pomoc doraźna, nocna i świąteczna
  Luboń, ul. Pułaskiego 15
  61 813 09 99 lub 61 864 88 94
 • Transport sanitarny 61 883 39 69
  660 207 051
   

  Praktyka Lekarza Rodzinnego NZOZ
  Maria  Stempniak

  ul.Szpitalna 6

  62-040 Puszczykowo

   Telefon alarmowy 112 oraz 999